Pagina 3 ~ Cod postal Strada 9 Mai, Targoviste, Dambovita

COD POSTAL: 130067

Pagina 3 ~ Alte strazi-uri din acceasi zona:

  judet zona cod
cod postal Strada Constantin Brancoveanu nr. 15-73; 16-T Dambovita Targoviste 130120
cod postal Strada Constantin Brancoveanu bl. 1A-1B, 4A-4B, 8A-8B Dambovita Targoviste 130120
cod postal Strada Constantin Brancoveanu nr. 75-T Dambovita Targoviste 130114
cod postal Strada Constantin Brancoveanu bl. 18-19, 11C-11F, B2-B6 Dambovita Targoviste 130114
cod postal Strada Constantin Brancoveanu bl. B8-B9 Dambovita Targoviste 130114
cod postal Strada Constantinescu Ion, capitan Dambovita Targoviste 130041
cod postal Strada Constructorilor Dambovita Targoviste 130086
cod postal Strada Cooperatiei Dambovita Targoviste 130086
cod postal Fundatura Coravu Ion, maior Dambovita Targoviste 130092
cod postal Strada Coravu Ion, maior Dambovita Targoviste 130092
cod postal Strada Coresi, diacon Dambovita Targoviste 130108
cod postal Strada Craitelor Dambovita Targoviste 130136
cod postal Strada Crangului Dambovita Targoviste 130099
cod postal Strada Cretulescu Dambovita Targoviste 130167
cod postal Strada Creanga Ion Dambovita Targoviste 130036
cod postal Strada Crisan Dambovita Targoviste 130041
cod postal Strada Cronicarilor Dambovita Targoviste 130142
cod postal Strada Curcubeului Dambovita Targoviste 130099
cod postal Strada Dambovita Dambovita Targoviste 130099
cod postal Strada Ditescu Stan, plutonier Dambovita Targoviste 130015
cod postal Cale Domneasca nr. 1-133; 2-136 Dambovita Targoviste 130167
cod postal Cale Domneasca nr. 135-177; 138-200 Dambovita Targoviste 130003
cod postal Cale Domneasca nr. 179-195; 140-206 Dambovita Targoviste 130008
cod postal Cale Domneasca nr. 197-235; 208-236 Dambovita Targoviste 130016
cod postal Cale Domneasca bl. A3D-A3G, X2C-X2D Dambovita Targoviste 130016
cod postal Cale Domneasca nr. 237-263; 238-336 Dambovita Targoviste 130043
cod postal Cale Domneasca nr. 265-335; 338-T Dambovita Targoviste 130137
cod postal Alee Draghicescu Virgil Dambovita Targoviste 130065
cod postal Strada Dragomirescu Liviu, locotenent-major Dambovita Targoviste 130115
cod postal Strada Dumitrescu Valerica, profesor Dambovita Targoviste 130143
cod postal Strada Ecoului Dambovita Targoviste 130104
cod postal Strada Eminescu Mihai nr. 1-13; 2-T Dambovita Targoviste 130076
cod postal Strada Eminescu Mihai bl. 18 Dambovita Targoviste 130120
cod postal Strada Enescu George Dambovita Targoviste 130022
cod postal Bulevard Eroilor Dambovita Targoviste 130115
cod postal Piata Eroilor Dambovita Targoviste 130099
cod postal Strada Fernic Ionel bl. 13-16, 38A-38E, 39A-39B Dambovita Targoviste 130164
cod postal Strada Fernic Ionel bl. 42-43 Dambovita Targoviste 130137
cod postal Strada Filipescu Nicolae Dambovita Targoviste 130044
cod postal Strada Florescu Ion Emanoil, general bl. B1A-B1B Dambovita Targoviste 130049
Pagina curenta :
Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9